සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-07
දෙමව් පියන්ට සලකන නිවැරදි ක්‍රමය.
දෙමව් පියන්ට සලකන නිවැරදි ක්‍රමයක් පහදා දෙන්න.
07:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව