සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-02
සතර සති පට්ඨානය ගිහි ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගිකව වඩන ආකාරය.
සතර සති පට්ඨානය ප්‍රායෝගිකව ගිහි ජීවිතය තුලදී ප්‍රායෝගිකව වඩන ආකාරය සරල උදාහරන මගින් පැහැදිලි කර දෙන්න.
47:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (44 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව