සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-19
චක්ඛු, රූප ,චක්ඛු විඤ්ඤාන යනාදිය 11ගින්නේන් දැවෙන ආකාරය.
චක්ඛු, රූප ,චක්ඛු විඤ්ඤාන....... යනාදිය රාගා දී 11ගින්නේන් දැවෙන ආකාරය පහදා දෙන්න.
36:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව