සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-15
මමත්වය විද්‍යාමාන වන ආකාරය සහ පංචස්කන්දය පටිච්චසමුප්පාදයට අනුගත වන ආකාරය
අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා
සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤානං...
ආදී වශයෙන් පටිච්ච සමුප්පාද චක්‍රයට අනුකූලව "මමත්වය" විද්‍යාමාන වන ආකාරයත්, පංචස්කන්දය පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුගත වන ආකාරයත් සරල නිදසුන් වලින් පහදා දෙන්න.
1:25:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (79 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව