සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-14
වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත අර්ථය.
බුදුන් වහන්සේලේ අවසන් බුද්ධ වචන වල වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේන තේරුම කුමක්ද?
15:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව