සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-12
සබ්බේ ධම්මා අනත්ථාතී වන ආකාරය.
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති සබ්බේ සංඛාරා දුක්කාති සබ්බේ ධම්මා අනත්තාතී මෙහි සබ්බේ ධම්මා අනත්ථාතී වන්නේ ඇයි?
1:02:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (57 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව