සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-11
කරදර වලින් නිදහස්වීමට කලයුතු දෙය.
.........කරදර වලින් නිදහස්වීමට කලයුතු දෙය.
11:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව