සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-07
අතීත ගනුදෙනු පියවා ගන්නා කෙටි ක්‍රමය.
අප ආර්ය මාර්ගයට පැමින එය වැඩිදියුනු කරන විට අපගේ අතීත ගනුදෙනු විසදා ගැනීමට ඉතාම කෙටි ක්‍රමයක් පහදා දෙන්න.
11:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව