සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD081-05
ත්‍රිලක්ෂනය ප්‍රායෝගිකව යොදන ආකාරය.
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ ත්‍රිලක්ෂනය ඇත්ත බවත් එය අපි දන්නා මුත් ඒතුලින් නිවන දකින්නේ කෙලෙසද? එය ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයේදී යොදා ගන්නේ කෙසේද?
08:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව