සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-56
අවිද්‍යාවේ මහත
සමහරු, ඉන්නකල් කා බී සිටිය යුතු බව කියන්නේ ඇයි?
10:30
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
පඤ්ඤාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ - නායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස

කාලාම සූත්‍රයේ වදාළ සරාංශය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව