සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-51
නිවන් මග වැඩීමේදී හැකිලුන මනස ප්‍රබෝධ කරගැනීමට කලයුතු දෙය.
නිවන් මග වැඩීමේදී , හැකිළුන මනස ප්‍රබෝධමත් කර ගැන්මට කලයුතු දෙය?
11:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව