සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-43
මැරුණු පුද්ගලයට වැඳ ආචාර කිරීම.
ආර්ය මග වඩන අපි මැරුණු පුද්ගලයට වැඳ ආචාර කිරීම සුදුසුද?
03:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව