සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-38
පටිනිස්සගානුපස්සෝ තේරුම.
පටිනිස්සගානුපස්සනා යනු කුමක්ද?
00:38
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (582 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව