සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-21
තිදොරින් කරන සියලු කටුයුතු ජාති ජරා මරණ වලින් කෙලවර වේද?
තිදොරින් කරන සියලු කටයුතු ජාති , ජරා , මරණයෙන් කෙලවර වේද?
එය නොවැටහෙන්නේ ධර්මවබෝදය මදි නිසාද?
35:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව