සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-17
අනාගාමී පුද්ගලයන්ට කාමය තිබිය හැකිද?
කාම රාග හා කාම යනු එකක්ද දෙකක්ද? අනාගාමියා තුල කාමය තිබිය හැකිද?
08:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව