සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-16
භූතයන්ට ඇති ඉර්දි බල මනුක්ෂයන්ට නැත්තේ මන්ද?
සතර අපාගත සත්වයන්ට පවා ඇති ඉර්දි බල මිනිසුන්ට නැත්තේ මන්ද?
44:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව