සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-14
සොභා ධර්මය සොයා ගත යුතු ආකාරය.
සංඥා අතහැර මඟ පල ලැබීමට දහමක් අසන්නට ලැබී ඇත . එය නිවැරදි දැයි සොයාගන්නේ කෙසේද?
09:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව