සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-10
පරිවජ්ජනයෙන් පහ කලුයුතු ආශ්‍රව.
පරිවජ්ජනයෙන් පහ කලයුතු ආශ්‍රරව යනු කුමක්ද ?
08:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව