සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD080-01
පාරේ වැටි ඇති දෙයක් අහුලා ගැනීමෙන් පාපයක් සිදුවේද?
මට අයිති නැති පාරේ වැටි ඇති දෙයක් අහුලාගැනීමට සිතුවොත්, සිතුවිල්ල නිසා කර්මයක් ඵලයක් සිදුවේද?
05:44
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව