සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-35
ආලවක යක්ෂයා බුදුන් වහන්සේට බැන වැදීමෙන් ආර්ය උපවාදයක් කර ගත්තාද?
ආලවක යක්ෂයා දමනය කිරීමට පෙර ඔහු බුදුන් වහන්සේට බැන වැදීමෙන් ආර්ය උපවාදයක් කර ගත්තාද?
14:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව