සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-28
පෙර අත්බවයේ නිපදවූ ශක්තිය මෙම කයේ උෘනතාවයට බලපායිද?
පෙර අත්බව වල නිපදවූ ශක්තිය මෙම කය උෘනතාවයට පත් කරන්නේද?
06:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව