සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-25
මාගධී, ප්‍රාකෘත, හෙල අටුවා යනු මොනවාද?
මාගධී, ප්‍රාකෘත, හෙල අටුවා, මහ අටුවා ..යනු මොනවාද?
08:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව