සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-23
ගිහියන්ගේ තාවකාලික පැවිද්ද පිලිබදව.
ගිහියන්ගේ තාවකාලික පැවිදි බව පිලිබදව විස්තරයක් දෙන්න.
10:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව