සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-21
අවිද්‍යාවෙන් ගොඩ නගා ගන්නා උෘනතාවය සමාධියෙන් සමතුලිත කර ගන්නා ආකාරය.
අවිද්‍යා සහගතව ක්‍රියාත්මකවී ගොඩ නගා ගන්නා උෘනතාවක් ආස්වාදය ලෙස ලෝක සත්වයා හදුනි ගන්නා බව අසා ඇත්තෙමි. මෙම අසහනය දුරු කිරීමට සමාධිය වැඩිය යුතු බවද අසා ඇත්තෙමි. ධර්මාව බෝධයෙන් තොරවද මෙසේ සමාධි වැඩෙන බැවින් ........
16:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව