සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-16
ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරන බන ධර්මයට සහ විනයට බහා තේරුම් ගන්න.
මෙතනට පැමිනෙන සමහර අය විසින් මීවන පලානේ හාමුදුරුවන් ඔබ වහන්සේට වඩා දියුනු කෙනෙක් කියා පිරිස නොමග යවයි ........
ආර්ය තූස්මින් බූත බාවය .....
20:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (19 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව