සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-12
බුදු දහමේ ගතියට ගතිය සහ විද්‍යාවේ ධන රින සම්බන්ධය.
මෙහිදි නිතරම ධර්ම දේශනා කරන විට ගතියට ගතිය එකතු කරනවා..........පහදා දෙන්න.
10:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව