සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-10
අනුමෝදනාවෙන් පිලියම් ලබා ගත හැකිද?
අනුමෝදනාවෙන් පිලියම් ලබා ගත හැකිද?
11:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව