සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-09
අමුර්තය මනුක්ෂයන්ට අනුබව කල හැකිද?
අමුර්තය කුමන හෝ ආකාරයට මනුක්ෂයන්ට අනුබව කල හැකිද?
02:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව