සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD079-07
ආර්ය උපවාදයක් කායේන වාචා චිත්තේන ගාථාවෙන් කමා කර ගත හැකිද?
ආර්ය උපවාදයක් කායේන වාචා චිත්තේන ගාථාවෙන් කමා කර ගත හැකිද?
12:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව