සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-37
සහජාත කර්ම ශක්තිය සහ නානාක්ශනික කර්ම ශක්තිය පිලිබද විග්‍රහයක්.
සහජාත කර්ම ශක්තිය සහ නානාක්ශනික කර්ම ශක්තිය යන්න උදාහරන සහිතව පහදා දෙන්න.
15:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව