සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-34
පුන්‍යානුමෝදනාවේදී පිං අනුඅනුමොදන් කරවීම සහ පිං විහිදී පැතිරී පිහිටාවා යන දෙයා කාරයේ තේරුම.
පුන්‍යානුමෝදනාවේදී විටක මේ පිං විහිදී පැතිරී පිහිටාවා යයිද තවත් විටක් මේ අනුඅනුමොදන් කරගනිත්වා යයිද ආශීර්වාද කෙරේ. මේ ක්‍රම දෙකෙන් වඩාත් උචිත ක්‍රමය සහ දෙයා කාරයේ වෙනස පහදා දෙන්න.
10:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව