සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-33
අප්‍රිය අය ඇසුරට ලැබීමට හේතුව.
අප්‍රිය හා ද්වේෂ චරිතවත් අය ඇසුරට ලැබෙන්නේ කුමන අකුසලයක් කිරීම නිසාද?
04:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව