සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-31
මාර බලවේග පැහැදිලි කිරීම.
මාර බලවේග පැහැදිලි පැහැදිලි කර දෙන්න.
07:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව