සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-28
සෝවාන් ඵලයට අවශ්‍ය ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපත්තිය විග්‍රහ කිරීම.
සෝවාන් ඵලයට අවශ්‍ය ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපත්තිය විග්‍රහ කිරීම.
01:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව