සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-26
මස් මාංස අනුබව කිරීම අකුසලයක්ද?
මස් මාංස අනුබව කිරීම ප්‍රානගාත අකුසලයක්ද?
07:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව