සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-25
මල් පහන් හදුන්කූරු පූජා කිරීමේ කුසලය කුමක්ද?
මල් පහන් සුවද දුන් බුදුන්ට පූජා කිරීමේ අරමුන සහ එයින් අපට ඇතිවන කුසලය කුමක්ද?
15:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව