සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-20
අනිච්ඡතාවය මෙනෙහි කලත් සෝවාන් වීමට නොහැකිව මියගිය හොත් සතර අපායේ යයිද?
අනිච්ඡ වශයෙන් මෙනෙහි කරමින් භාවනාවක් වැඩුවද සෝතාපන්න මාර්ගයක් වත් නොදැක හදිසියේ මිය ගිය හොත් සතර අපායේ නොවැටි ගැලවීමට හැකිද?
08:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව