සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-13
සාසන පරිහානිය සිදුවන ආකාරය.
සාසන පරිහානිය සිදුවන ආකාරය බුදු මග අනුව පහදා දෙන්න..
05:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව