සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-12
තරගකාරි ලෝකයේ සිටිමින් බවුන් වඩන මග ගමන් ගන්නා අයුරු.
තරගකාරි ලෝව රැකියා කරමින් බුදුන් වදාල මග අප යන්නේ කෙසේද?
13:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව