සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-04
භාවනා වැඩිය යුතු ආකාරය.
සමත භාවනාවේ සහ සමාධි භාවනාවේ වෙනසත් එහි ප්‍රතිඵලත් පහද‍ා දෙන්න.
07:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව