සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD078-02
2012 වසරේ පලමු පුන් පොහෝදින බුද්ධ පූජාව සහ සීල සමාදානය.
2012 වසරේ පලමු පුන් පොහෝදින බුද්ධ පූජාව සහ සීල සමාදානය.
58:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (54 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව