සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-37
නිවනේ අර්ථය.
නි ව නේ අර්ථය පහදා දෙන්න.
08:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව