සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-27
පිංදීම සහ පිං අනුමෝදන් කිරීම ගැන.
පිංදීම සහ පිං අනුමෝදන් කිරීම පහදා දෙන්න.
13:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව