සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-15
සතර සතිපට්ඨානය වැඩිය යුත්තේ ධ්‍යාන ලැබීමෙන් පසුවද?
සතර සතිපට්ඨානය වැඩිය යුත්තේ ධ්‍යාන සමාධි ලැබීමෙන් පසුවද?
01:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව