සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD077-07
බුද්ධ පූජාවට තැබිලි පූජාකල යුතු අන්දම.
බුද්ධ පූජාවට තැබිලි පූජාකරන විට තැබිලි වල ඇස්ස ගසා ගෙඩිය පිටින් පූජා කිරීම සුදුසුද? රුවටීමක් වන්නේද?
09:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව