සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-65
පංච උපාදානස්කන්ද පිලිබද විග්‍රහයක්.
පංච උපාදානස්කන්ද භාවනාව ගැන මෙහි යෙදෙන පිලිවෙල ගැන සවිස්තරව දැන ගැනිමට අවශයයි.
05:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව