සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-63
සතර සතිපට්ඨානය පිලිබද විස්තරයක්.
සතර සතිපට්ඨානය පිලිබදව හැදින්වීමක් කරන්න.
28:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව