සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-61
කර්ම විපාක සදහා හේතුඵල සම්බන්ධවන ආකාරය.
යම් කර්මයකට පලවිපාක ලැබෙනුයේ යම්කිසි බලවේගයක අනුහසින් නොවන බව බුද්ධ දේශනාවයි. එසේනම් කර්ම විපාක අත්විම ඒ ඒ කාලවලදී ඒ ඒ කර්මයන්ට අනුව පලවිපාක ලැබීම පහදා දෙන්න.
08:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව