සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-60
සම්මා ආජීවය නිවැරදිව තේරුම් ගන්න.
සම්මා ආජීවය ගිහියකු විසින් පූර්න කරගත හැකි ආකාරය පහදා දෙන්න.
04:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව