සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD076-59
සවිතක්ක සවිචාර ආර්ය මෛත්‍රියද?
මහා චත්තාරීසන සුත්‍රයේ සම්මා සංකප්ප ලෙස පෙන්වා ඇත්තේ ආර්ය මාර්ගය ගමන් ගන්නා කෙනෙකුගේ විතක්කයත් විචාරයත් අර්පනාවත් ලෙසයි මෙය ආර්ය මෛත්‍රියද?
04:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව